Reviews

Een 9,4 op Zoover, 4.9 sterren op Google en 4 sterren bij de ANWB!

Wij zijn zeer blij met de reviews die over onze camping op Zoover, Google en de ANWB worden geplaatst en deze willen we natuurlijk graag met u delen! Ook gaan we natuurlijk aan het werk
met de tips die onze gasten geven; zo hebben we bijvoorbeeld het terrein in 2019 compleet geëgaliseerd, waardoor er vlakkere plekken bij zijn gekomen voor de caravans, tenten en vouwwagens. Ook is er in 2021 een nieuwe zwembadtrap met vlonder gekomen. En voor het seizoen van 2022 is er een nieuw speelkasteel gekomen voor nog meer speelplezier!